بازنگري روش هاي آزمايشگاهي

موضوعات : اخبار

بازنگري روش هاي آزمايشگاهي تشخيص بيماري هاي زنبور عسل تدوين گرديد

بازنگري روش هاي آزمايشگاهي تشخيص بيماري هاي زنبور عسل تدوين وبه صورت يك حلقه CDتوسط گروه بهداشت و مبارزه با بيماري هاي زنبور عسل سازمان دامپزشكي كشور ، تهيه و در اختيار ادارات كل دامپزشكي استان ها قرار گرفت. در اينCDآموزشي آخرين متدها وروش ها در زمينه اخذ نمونه وتشخيص بيماري هاي زنبور عسل مطرح شده است. اينCD آموزشي توسط دكتر احمدي رئيس گروه بهداشت و مبارزه با بيماري هاي زنبور عسل سازمان دامپزشكي تهيه شده است.
منبع: دفتر بهداشت و مبارزه با بيماري هاي طيور، زنبور عسل وكرم ابريشم


  • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : دوشنبه 28 فروردين ماه 1391
  • 2667 بازدید
  • 0 نظر