زنبورهاي عسل پادشاه گرده افشاني نيستند!

موضوعات : اخبار

زنبورهاي عسل پادشاه گرده افشاني نيستند!

ميزان گرده افشاني كه توسط زنبورها انجام مي شود نصف چيزي است كه در اوايل دهه 80 توسط آنها انجام مي شد

مترجم: آتنا حسن آبادي

برگرفته از: Agriculture & Ecosystems

زنبورهاي بزرگ، زنبورهاي منزوي و ديگر حشرات گرده افشان وحشي بسيار بيشتر از آنچه قبل از اين تصور مي شد براي غلات كشور انگلستان اهميت دارند. محققان دريافته اند كه جمعيت زنبورهاي عسل كاهش وحشتناكي داشته به گونه اي كه ميزان گرده افشاني كه امروز توسط اين زنبورها انجام مي شود نصف چيزي است كه در اوايل دهه 80 توسط آنها انجام مي شد.

    در انگلستان 70 درصد گرده افشاني مورد نياز توسط زنبورهاي عسل انجام مي شد كه اين ميزان اكنون به يك سوم تقليل يافته است و با روند فعلي ممكن است به وضع وخيم تري حدود 10 تا 15 درصد كاهش يابد.

    طي 20 سال گذشته به طور معماگونه اي نسبت غلاتي كه متكي به گرده افشاني حشرات بودند از نقطه 8 درصد در دهه 1980 به 20 درصد در سال 2007 رسيده است. اين به آن معناست كه زنبورهاي عسل به تنهايي نمي توانند پاسخگو باشند يا تنها گرده افشان هاي مهم و حائز اهميت محسوب نمي شوند. پس اگر زنبورهاي عسل نمي توانند از عهده اين مسووليت برآيند پاي چه چيزي در ميان است؟

    محققان فكر مي كنند ديگر حشرات گرده افشان مهم همچون زنبورهاي منزوي، زنبورهاي بزرگ و ديگر حشرات بايد جبران كننده اين كمبود باشند و شركت بسيار بيشتري در عمل گرده افشاني داشته باشند. برآوردها نشان مي دهد گرده افشاني حشرات سالانه حدود 400 ميليون يورو براي كشاورزي انگلستان سود دارد. تاكنون اكثر مردم فكر مي كردند كه زنبورهاي عسل مهم ترين گرده افشان ها بوده و 90 درصد گرده افشاني انجام شده توسط اين گروه زنبورها انجام مي شود. بنابراين براي مشخص شدن درجه اهميت حشرات گرده افشان و سهم واقعي زنبورهاي عسل در اين كار، متخصصان دانشگاه ريدينگ مطالعاتي انجام دادند. اين اولين بار است كه ميزان مشاركت زنبورهاي عسل و ديگر گرده افشان ها مورد مطالعه و بررسي قرار مي گيرد.

    زنبورهاي بزرگ، زنبورهاي قرمز ماسون و زنبورهايي كه در ارتفاع پايين پرواز مي كنند از گرده افشان هاي كليدي و مهم حيات وحش هستند كه حداقل 250 گونه از آنها فقط در انگلستان زندگي مي كنند. به همين خاطر محققان معتقدند اين زنبورها مشاركت بيشتري از زنبورهاي عسل در گرده افشاني دارند.

    اگرچه زنبورهاي عسل به اندازه ديگر زنبورها در گرده افشاني فعال نيستند، اما اين بدان معنا نيست كه نقش زنبورهاي عسل كم اهميت تر از گونه هاي ديگر است. تحقيقات نشان مي دهد كه وجود هر دو گروه براي حيات وحش و كشاورزي حياتي و لازم است. در مطالعات انجام شده سال 2006 مشخص شد براي داشتن بهترين ميوه ها، بهترين محصول دهي و بهترين گرده افشاني ما نياز به هر دو گروه داريم. اين مطالعات اعتقاد ديرينه مبني بر اهميت زنبورهاي عسل به عنوان مهم ترين گرده افشان ها را به چالش كشيده و شايد به صورت بالقوه بتواند باعث ايجاد يك تغيير الگو در ذهن مردم شود.

روزنامه جام جم، شماره 3160 به تاريخ 2/4/90، صفحه 12

http://agrent.blogfa.com  • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : جمعه 10 تير ماه 1390
  • 5156 بازدید
  • 1 نظر