زنبورها بلای جان فیل ها

موضوعات : اخبار

زنبورها بلای جان فیل ها

اگر یک موش را جلوی چشمان یک فیل بگیرید، مطمئن باشید که این حیوان بدون توجه به این موجود موذی به راه خود ادامه خواهد داد اما خدا می داند اگر فیل ها با یک زنبور عصبانی روبه رو شوند چه عکس العملی نشان خواهند داد. یک فیل ۶ تنی در حدود ۶۰ میلیون بار سنگین تر از یک زنبور آفریقایی است اما همین حیوان کوچک می تواند این حیوان عظیم الجثه را به زانو درآورد.

زنبورها وزن ناچیزی دارند اما نیش شان آنها را قادر می سازد تا در مواجهه با خطر از جان خود مراقبت کنند. دانشمندانی که به مشاهده وضعیت زندگی فیل ها در کنیا پرداخته بودند، متوجه شدند فیل ها پس از شنیدن صدای ویز ویز زنبورها پا به فرار می گذارند.

لوسی کینگ از دانشگاه آکسفورد بیان داشت فیل ها دریافته اند که نمی توان به زنبورهای آفریقایی بی توجه بود، تنها یک گروه از ۱۸ گروه فیل هایی که مورد آزمایش قرار گرفته بودند پس از پخش شدن صدای زنبورها پا به فرار نگذاشتند. دانشمندان معتقدند این دسته از فیل ها به طور قطع هیچ تجربه یی در برخورد با زنبورها نداشته اند که هیچ واکنشی نسبت به شنیدن صدای آنها از خود نشان نداده اند.

فیل ها با توجه به پوست ضخیمی که دارند به هیچ عنوان از حشرات باکی ندارند و دلیلی که آنها اینقدر از زنبورهای آفریقایی می ترسند این است که این زنبورها پس از نیش زدن ماده یی تولید می کنند که باعث جذب و حمله دیگر زنبورهایی که در اطراف هستند می شود. تصور حمله ده ها هزار زنبور به یک موجود حتی تن فیل ها را هم به لرزه می اندازد.

خانم کینگ بیان داشت؛ «ما از عکس العمل سریع فیل ها پس از شنیدن صدای زنبورها خیلی متعجب شدیم. تقریباً در حدود ۵۰ درصد از فیل ها ظرف کمتر از ده ثانیه پس از شنیدن صدای زنبورها دیوانه وار پا به فرار می گذارند.» محققان در مجله «بیولوژی امروز» به شرح عکس العمل های فیل ها پس از پخش صدای زنبورها پرداختند. آنها وقتی صدای زنبوری به گوش شان می رسد از خوردن، خفتن و بازی کردن دست برمی دارند، سر هایشان را بلند می کنند، گوش های خود را به عقب می دهند و صدای وحشتناکی از خود تولید می کنند. معمولاً گروه های مسن تر فیل ها بلافاصله فرار را بر قرار ترجیح می دهند و اعضای خانواده شان بلافاصله از پی آنها پا به فرار می گذارند. محققان بیان داشتند؛ «فیل ها با فرار خود به صدای یک زنبور عصبانی پاسخ می دهند. آنها به خوبی از خطرات زنبورها آگاه هستند و از فاصله زیاد می توانند صدای آنها را تشخیص دهند. این فیل ها پس از گزیده شدن توسط زنبورها یا دیدن بلایی که بر سر دیگر فیل ها آمده آموخته اند که نمی توان در برابر این موجود کوچک به هیچ عنوان قلدری کرد.»

یادداشت : روزنامه اعتماد  • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : پنجشنبه 9 تير ماه 1390
  • 3470 بازدید
  • 0 نظر