مجمع عمومي سالانه شركت تعاوني زنبورداران ا?

موضوعات : اخبار

مجمع عمومي سالانه شركت تعاوني كشاورزي زنبورداران شهرستان اردبيل برگزار شد.

با حضور 282 نفراز اعضاي شركت تعاوني كشاورزي زنبورداران  نشست مجمع عمومي سالانه اين شركت  برگزار شد.

 به گزارش روابط عمومي تعاون روستايي استان ، برزگر رئيس اداره تعاون روستايي شهرستان اردبيل گفت :اين نشست  با حضور نمايندگان اداره آموزش و حراست استان ، براي انتخاب هيئت مديره و بازرسان راي گيري شد و افراد ذيل با اكثريت آرا انتخاب شدند.

عيسي درخشان با 152 راي ، سعيد سيفي با 142 راي ، يوسف پور بيرامي با 139 راي، فردين صفوي با 128 راي ،  عباس موسويان با 119 راي به عنوان اعضاي اصلي انتخاب شدند. و  يوسف تقي زاده با 99 راي و وحيد آزادي با 78 راي به عنوان بازرس و  بهرام پور بيرامي با  103 راي ، محمود مرسلي با 75 راي به  عنوان علي البدل انتخاب شدند.  • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : سه شنبه 22 اسفند ماه 1391
  • 2720 بازدید
  • 0 نظر