ادغام كندوهاي زنبورعسل

موضوعات : بازدید

ادغام كندوهاي زنبورعسل

 معمولا به منظور جلوگيري از تلفات كندوهاي ضعيف و گاهي به دليل نداشتن ملكه و يا نرزايي و يا تقويت كندوها ،عمل ادغام كندوها در همديگر ضرورت دارد.

ادغام:متحد كردن و يا مخلوط كردن كندوها در همديگر را ادغام ميگويند.در ادغام دو واحد جمعيتي كه به منزله دو كشور با مرزها و خاك متفاوت به شمار مي روند،با هم يكي شده و متحد مي گردند.زنبورهاي هر كندو به وسيله بو و عطر كندوي مربوطه توسط نگهبانان درب ورودي كندو شناسايي و كنترل مي شوند و افراد غريبه حق ورود به كندو را ندارند.چنانچه اجبارا جمعيت (زنبورهاي)يك كندو به كندوي ديگري منتقل شوند و ورود و خروج هر دو جمعيت يكي باشد ادغام انجام شده است.در ادغام معمولا زنبورها را با كادر همراه موم و ذخيره عسل و نوزادان داخل ان همراه با ملكه و يا بدون ان با همديگر مخلوط مي كنند.در تمام فصول سال مي توان ادغاو كندوهاي ضعيف را در قوي انجام داد،اما با توجه به اينكه سروسامان دادن به كندوها معمولا براي زمستان گزراني  و پس از ان در اوايل بهار ضروري بوده و لازم است،معمولا زمان ادغام عملا در اواخر پاييز و اوايل بهار تعيين مي گردد.در فصلي مناسب سال مانند بهار و تابستان و پاييز نيز چنانچه كندويي دچار حادثه شده و مشكلاتي پيدا كند،ادغام صورت مي گيرد.

ادغام كندوهاي زنبورعسل  • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : پنجشنبه 19 ارديبهشت ماه 1392
  • 8491 بازدید
  • 1 نظر