تقسیم بندی مناطق مختلف از نظر خطر سمپاشی

موضوعات : بازدید

تقسیم بندی مناطق مختلف از نظر خطر سمپاشی برای زنبورعسل

در رابطه با خطر سموم کشاورزی برای زنبورداری می توان محلهای انتخابی را به سه گروه تقسیم نمود :

الف – مناطق پر خطر : شامل تعداد زیادی مزرعه و باغ به اندازه های مختلف و بدون برنامه منظم سمپاشی .

ب- مناطق با خطر متوسط : شامل تعداد کم مزرعه و باغ با امکان شناسائی و کنترل انها .

ج- مناطق کم خطر : شامل دشتها و مراتع و جنگل ها با معدودی مزرعه و باغ فاقد برنامه سمپاشی .

سمپاشی در مناطق پر خطر ضمن آنکه بیشترین احتمال مسمومیت و لذا لزوم حداکثر اقدامات حفاظتی را ایجاب می نماید ، در صورت رعایت جوانب مختلف ، بالاترین عواید را (چه مستقیماً از زنبورداری و چه از طریق افزایش محصول و بهبود کیفیت آن) به همراه دارد .

منبع : پرورش زنبورعسل نوشته دکتر عبادی  • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : جمعه 5 خرداد ماه 1391
  • 4151 بازدید
  • 0 نظر