تكثير مصنوعي كندو

موضوعات : بازدید

تكثير مصنوعي كندو

 

براي ازدياد كندوها و تكثير كلني بهتر است به روش مصنوعي عمل كرد.اصول كار به اين ترتيب است كه در فصل مناسب سال(فروردين ماه)با بازديدهاي منظم از داخل كندو و اگاهي دقيق از رشد جمعيت،ميزان تخمگذاري و امادگي كلني براي ساخت سلولهاي ملكه ،در زمان مناسب و با روشهايي از انها بچه مصنوعي مي گيرند.اغلب بچه مصنوعي را در فصل بهار ميگيرند ولي بعضي زنبورداران در پاييز نيز بچه گيري مصنوعي را توصيه مي كنند كه البته كار مشكلي است و نياز به تجربه كافي دارد.براي گرفتن بچه مصنوعي ابتدا يك يا چند كلمي قوي كه داراي سلولهاي ملكه سربسته (شفيره شده)(يا حتي بدون سلول ملكه اماده)انتخاب كرده و مقداري و يا نصف جمعيت ان را به همراه شفيره،تخم و لارو موجود در شانها به كندوي جديد منتقل مي كنند.چنانچه نياز به موم اجدار و پوكه خالي هم باشد،انها را در كندو قرار ميدهند.ملكه كندوي جديد مي تواند به صورت سلول ملكه سربسته  يا ملكه باكره و يا ملكه جفت خورده باشد.در ضمن بعد از تقسيم كندوها را به فاصله چند صد متري از هم قرار دهيد تا زنبوران كارگر به هر دو كندو رفت و امد نكنند.

تکثیر مصنوعی بچه کندو  • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : جمعه 30 آبان ماه 1393
  • 12606 بازدید
  • 0 نظر