خطرات ادغام نادرست

موضوعات : بازدید

خطرات ادغام نادرست

 

 مشكلات احتمالي به شرح زير مي باشد:

1-  ملكه كشي:گاهي در اثر عصباني شدن زنبورهاي كندو و درگيري بين افراد غريبه و خودي،ملكه نيز كشته ميشود و گاهي هم جنگ بين دو ملكه ،ممكن است به طوراتفاقي ملكه خوب از بين برود.

2-  غارت گري توسط ساير كندوها:گاهي به دليل به وجود امدن اغتشاش و بينمي در كندوي ادغام شده و عدم تشخيص بوي افراد غريبه زمينه غارت ان توسط  ساير كندوها به وجود مي ايد كه در چنين مواقعي  بايد با كم كردن سوراخ پرواز از غارت جلوگيري كرد.

3-  برگشتن زنبورهاي پروازي:گاهي موارد زنبورهاي پروازي كندوي انتقالي به محل استقرار قبلي خود باز مي گردند.وارد شدن انها به كندوهاي مجاور باعث صدمه خوردن به جمعيت پروازي كندوي ادغامي مي شود كه اجتناب ناپذير است.

4-  تكان دادن شانهاي پر از زنبورغريبه بر روي كندوي ثابت ادغامي كار خطرناكي است.اين كار باعث ملكه كشي و نزاع بين افراد شده و كلني ثابت حالت تهاجمي به خود مي گيرد.

5-  گاهي در اثر بي احتياطي در ادغام و عدم رعايت اصول ممكن است دو جمعيت با هم درگيرشده و تلفات سنگيني به جمعيت هر دوكندو وارد شود.هر چند كه اين موضوع خيلي كم و به ندرت اتفاق ميافتد ولي درصورت اتفاق خسارت سنگيني  در بر داشته و تجربه زنبوردارها ان را تائيد كرده است.  • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : شنبه 6 خرداد ماه 1391
  • 6991 بازدید
  • 0 نظر