سنجش کوچ زمستانه

موضوعات : بازدید

معمولاً بسیاری از زنبورداران در زمستان اقدام به کوچ به مناطق گرمسیر کشور می نمایند . تا به این ترتیب رشد کلنی ها را جلو انداخته و همچنین از تلفات احتمالی زمستانه در مناطق سردتر جلوگیری کنند .

 برای انجام این کوچ باید عوامل مثبت و منفی را در نظر گرفت و امتیازات مختلفی به

آنها داد و سپس با هم سنجید . عواملی که باید در نظر گرفته شود از قرار زیر است :

عوامل مثبت به ترتیب اهمیت :

رشد زنبور ، عدم تلفات ، بچه گیری و فروش زنبور .

عوامل منفی به ترتیب اهمیت :

هزینه کرایه ، کارگر ، تلفات بازگشت ، احتمال عدم بارندگی و سرد شدن هوا و عدم رشد زنبور .

با سنجیدن این عوامل و بررسی آنها می توان به تصمیمی برای انجام یا عدم انجام کوچ رسید . مسئله عدم بارندگی را می توان با گذاشتن کلنی ها در مناطق با کشت آبی که معمولاً کلزا هستند برطرف نمود . برای جلوگیری از آسیب سرما نیز باید سعی شود کندوها را به مناطقی که در طول زمستان در شبها دمای آن به صفر درجه نمی رسد انتقال داد مانند  استان هرمزگان  . در بعضی مواقع امکان سم پاشی وجود دارد که باید به این نکته هم توجه کرد . همچنین در بعضی از کشت و صنعت ها اقدام به دادن کود های مایع می نمایند که اثر منفی زیادی روی کلنی داشته و باعث تلفات ناگهانی و در مرحله بعد تدریجی می شود .

به طور کلی در صورتی که در اواخر تابستان و اوایل پائیز زنبور در محلی باشد که گرده کلنی به خوبی تأمین باشد ، می توان با تغذیه تخم ریزی ملکه را طولانی نموده و باعث تولید جمعیت زنبورهای جوان شد . این زنبورهای جوان باعث تقویت کندو شده و رشد بهاره کندو به خوبی صورت می گیرد . با برآورد اینکه با نگهداری کندوها در زمستان در منطقه زنبوردار هیچ گونه هزینه اضافی از قبیل کرایه و کارگر و . . . صورت نگرفته است شاید به صلاح باشد از کوچ زمستانه صرف نظر کرد .

بهتر است زنبورداران در طی مدت زمستان فکر کاری به صورت نیمه وقت برای خود باشند وبه این طریق سر خود را گرم نمایند و از این چند ماه تعطیلی به خوبی استفاده نمایند .

http://azaf.mihanblog.com  • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : چهارشنبه 3 خرداد ماه 1391
  • 3644 بازدید
  • 0 نظر