علل افزايش طبيعي كندوها

موضوعات : بازدید

علل افزايش طبيعي كندوها

كلني زنبورعسل نيز همانند ساير موجودات به منظور تنازع بقاء و ادامه نسل سعي در انجام توليد مثل و ايجاد افراد جديد دارد.توليد مثل و تكثير در زنبورعسل به دو صورت انجام ميگيرد:

الف – در اثر زاد و ولد،تعداد افراد يك كندو افزايش مي يابد؛يعني جمعيت داخل كندو زياد مي شود.

ب – در اثر افزايش جمعيت و كم شدن فضاي داخل كندو،افراد تصميم مي گيرند از كندوهاي مادري جدا شوند.به اين ترتيب يك كندو به دو كندو يا چند كلني تقسيم ميشود و در نتيجه تعداد كلني افزايش مي يابد.اين عمل زنبورعسل را اصطلاحا بچه دادن و يا بچه بيرون كردن ميگويند.

عواملي كه باعث تقسيم كلني مي شوند پيچيده بوده  و تا كنون تمامي انها شناخته نشده اند.اين پديده تحت تاثير عواملي مانند طول مدت روشنايي روز،خصوصيات ارثي و نژادي،تجمع فيزيكي و پر شدن كندو و سن ملكه قرار دارد و معمولا ملكه هاي پير بيشتر بچه مي دهند.

نحوه بچه دادن به اين طريق است كه پس از پر شدن كندو از جمعيت و زياد شدن افراد داخل ان،كارگران شروع به ساختن فنجانكها كه محلي براي تخمگذاري ملكه و پرورش ملكه جديد است ميكنند.چون تمام سلولهايشان پر از تخم ،لارو،شفيره و عسل و گرده مي باشد،ملكه وادار به تخمريزي در فنجانكها ميگردد،فنجانكهايي كه براي بچه دادن به كار ميروند،معمولا در پايين شانها ساخته مي شوند.پس از تخمريزي در فنجانكها  و پرورش لاروهاي ملكه ،كم كم زمان تقسيم فرا مي رسد و در هنگام خروج ملكه جديد از حجره ملكه ،كندو بچه مي دهد.

فنجانك ملكه زنبورعسل  • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : شنبه 11 خرداد ماه 1392
  • 6777 بازدید
  • 0 نظر