عوامل مهم در پرورش و نگهداري زنبورعسل

موضوعات : بازدید

عوامل مهم در پرورش و نگهداري زنبورعسل

 

عوامل مهمي كه اساس پرورش و نگهداري زنبورعسل را تشكيل مي دهند عباتند از:

1- براي داشتن محصول عسل بيشتر بايد به اولين عامل موثر يعني چراگاههاي زنبورعسل توجه كرد.

2- وضعيت هوا رانيز مي توان دومين عامل موثر شمرد.چگونگي چراگاه هاي زنبورداري و اب و هوا را نمي توان با قاطعيت تمام پيش بيني كرد.اما زنبوردار با مشاهدات عيني و تجربيات چند ساله خود مي تواند هواي منطقه و وضع گلها و زمان گ دهي را به صورت تقويم چراگاهي در اورده و پيش بيني لازم را بنمايد.

3- نوع و نژاد زنبورعسل را نيز مي توان يكي ديگر ازعوامل موثر دانست.با استفاده از روشهاي صحيح پرورش ملكه زنبور عسل مي توان ملكه هايي را كه داراي صفات و مشخصات مطلوب براي منطقه هستند انتخاب كرد.يعني نژادي را به گزيني كرد كه نسبت به تغيير وضع هوا و گلهاي منطقه محدوديتي در تخمگذاري ملكه مشاهده نشود و همچنين علاقه زيادي به توليد بچه كندوي طبيعي ندهد.

4- يكي ديگر از عوامل موثر در زنبورداري انتخاب كندوي مناسب و واجد شرايط است.نه تنها كندو،نوع كندو از نقطه نظر مصالح به كار برده شده(نوع چوب و فرم و غيره)در پيشبرد عمليات مربوط به زنبورداري و نحوه حمل و نقل موثر است،بلكه در چگونگي فعاليت زنبوران چه از نظر كمي و كيفي زنبوران خاصه در ميزان توليد عسل تاثير فراواني دارد.

5- بالاخره روش كار با كندو را نيز مي توان از عوامل موثر در پرورش زنبورعسل محسوب كرد كه خود عامل مهم و قابل توجهي است.يعني زمان لازم براي بازديد و بررسي كندو را بايد به حداقل ممكن رسانده و پيوسته سعي كردكه تمامي وقت صرف شده معقولانه و اقتصادي باشد.بدين معني كه با در نظر گرفتن كليه جوانب امر وضعيت كندوها طوري اماده شوند كه به موقع بتوان انها را براي استفاده از چراگاه هاي زنبورداري اماده كرد. به طوري كه در حداقل زمان گل دهي چراگاه بيشترين محصول عسل نسبت به سرمايه و وقت صرف شده برداشت شود.  • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : چهارشنبه 27 ارديبهشت ماه 1391
  • 6844 بازدید
  • 0 نظر