قواعد جابجا کردن کندوها

موضوعات : بازدید

از جابجا کردن کندوها به فاصله ی کمتر از از 10 کیلومتر بویژه در داخل زنبورستان به فاصله های چند متری به هر دلیلی و در هر فصلی که باشد باید احتراز شود . زیرا زنبورهای قادر به پرواز هر جمعیت دوباره به محل استقرار قبلی کندویشان برمی گردند . زنبورهای قادر به پرواز برای پیدا کردن و تشخیص کندوی خود از سایر کندوها یک لوله هوایی تجسمی در مغزشان رسم می کنند که انتهای آن به سوراخ پروازشان ختم می شود .

هنگام بازگشت وقتی که به نزدیکی کندویشان می رسند خود را به داخل همان لوله های تجسمی انداخته و در سو راخ پرواز پائین می آیند . هرگاه کندو حتی یک متر به راست یا چپ منتقل گردد ، زنبورها هنگام بازگشت از راه لوله پرواز تجسمی در نقطه ای که سوراخ پرواز وجود داشت کندوی خود را جستجو می کنند ولی اثری از آن نمی یابند . ناچار به عقب پرواز کرده و دوباره وسه باره و چندباره خود را به داخل همان لوله پرواز تجسمی انداخته و باز در محل سوراخ پرواز قبلی فرود می آیند بدون آنکه موفق به پیدا کردن کندویشان گردند . گیج و متحیر آنقدر این کار را تکرار می کنند تا خسته شوند . آنگاه با پا کمی به راست و چپ و جلو و عقب می روند تا سرانجام کندوی خود را پیدا کنند . البته این کار و پیدا کردن کندو به این ترتیب تنها در فاصله حدود یک متری ممکن است و در فاصله های زیاد هرگز کندو را پیدا نکرده و معمولاً تلف می شوند . مگر اینکه در آن نزدیکی کندوئی وجود داشته باشد و زنبور موفق به ورود به آن گردد . پس از رسیدن به کندوی خود در سوراخ پرواز بوی ملکه ی خود را تشخیص داده و از این زمان به بعد لوله پرواز تازه ای در داخل مغزشان ترسیم نموده و برای رفت و آمد مجدد از آن استفاده می کنند و لوله پرواز سابق را فراموش می نمایند . حال اگر کندو را دوباره به محل اولش برگردانند باز زنبورها دچار همان سرگردانی قبلی می شوند تا دوباره آن را پیدا کنند .

به طور کلی زنبورداران باید به این نکته توجه کنند که انتقال کندو از نقطه ای به نقطه دیگر تنها در صورتی مجاز است که فاصله مستقیم بین این دو نقطه لااقل 10 کیلومتر باشد زیرا شعاع پرواز زنبورعسل کارگر 4 کیلومتر است . با در نظر گرفتن شعاع 4 کیلومتری پرواز کارگران می بایستی معمولاً فاصله انتقال به خط مستقیم 8 کیلومتر در نظر گرفته شود .2 کیلومتر اضافه جهت اطمینان از عدم بازگشت زنبورها می باشد.

منبع : زنبورعسل و پرورش آن نوشته دکتر شهرستانی  • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : پنجشنبه 13 تير ماه 1392
  • 11207 بازدید
  • 0 نظر