حفظ ونگهداري كندو

موضوعات : بازدید

حفظ ونگهداري كندو

 

از آنجايي كه قيمت چوب بطور مستمر گرانتر مي شود، لذا انجام هر كاري به منظور پيش گيري از پوسيدن كندوها ارزش بيشتري پيدا مي كند. پوسيدگي در اثر رشد قارچها و بالا رفتن رطوبت هوا بيشتري باشد. و عمر كندوها را مي توان با استفاده از قارچ كش ها كه از رشد قارچ جلوگيري مي كند و همچنين آغشته كردن بيرون كندوها به آنها افزايش داد. بعضي از مواد (موم ها) دفع كننده آب بوده و بعضي ديگر مانند كوپر8- كيوانيولينوليت دافع قارچ ها و موريانه ها مي باشد. روش ديگر فرو بردن چوب يا قطعات كندو  در موم است موم پارافين ارزان بوده و كافي است آنان مدت 5 دقيقه درموم 160 درجه سانتي گراد قرار داده شود. (ماتسون 1980) رنگ كردن بعد از چند روز خشك شدن آنها صورت مي گيرد. و دوباره كندوها را رنگ زد تا بعدها پوسته پوسته نشود. تخته هاي كف كندو بيشتر در معرض پوسيدن هستند اگر كندويي بدون آغشته شدن به مواد و رنگ مستقيماً‌ در روي خاك رطوبتي قرار داده شود و مخصوصاً‌ اگر علف ها در زير و دور و بر كندو و رشد كرده باشند كندو در طول دو سال پوسيده خواهد شد. و چنانچه كندو  در روي پايه اي به ارتفاع 20 سانتي متر از زمين قرار داده شود و اطراف آن نيزخالي ازعلف ها گردد ممكن است تا 20 سال مورد استفاده قرار گيرد. موريانه ها نيزخسارت زيادي مخصوصاً به تخته هاي كف چوبي كه به زمين تماس مستقيم دارند وارد مي كند و كوپر -8- كيوانيولينوليت ماده موثري عليه آن گزارش شده است.

چهار پایه زیر کندو

چهار پایه زیر کندو زنبورعسل  • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : شنبه 1 آذر ماه 1393
  • 7253 بازدید
  • 0 نظر