چگونگي متوقف كردن غارت در كندو

موضوعات : بازدید

چگونگي متوقف كردن غارت در كندو

1-   دريچه پرواز كندورا انقدر تنگ كرده  تا محل عبور يك زنبور بيشتر نباشد.

2-  در مورد كندوهاي ضعيف جلوي در ورودي ان را با شاخ و برگ و گياه پوشانده تا مانع ورود زنبوران مهاجم شود.

3-  وقتي كه به علت غارت جلو كندو شلوغ است مي توان از مواد دور كننده (سركه يا اسيد بوريك)اغشته به دستمال در جلوي سوراخ پرواز يا جاهاي كه از انجا زنبور مهاجم وارد مي شود قرار ميدهيم.

4-   در مواقع خيلي حاد مي توان جاي كندوي غارت شده را عوض كرد.

5-  در كندوي غارت شده را بسته و براي مدتي(حدود24ساعت)ان را درجاي خنك نگهداري و يا به محل دورتري در فاصله 4 كيلومتر منتقل كرد.در چنين حالاتي با تهويه هواي كافي از خفه شدن زنبور جلوگيري مي شود.  • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : شنبه 6 خرداد ماه 1391
  • 6599 بازدید
  • 2 نظر