اثرات سلول مومی کوچک بر کنه واروآ:

موضوعات : بحريني

 

 

اثرات سلول مومی کوچک بر کنه واروآ:

استفاده از سلول های مومی با ابعاد کوچکتر برای پرورش نوزاد زنبورعسل تاثیری بر روی میزان کل نوزاد در کلنی، تعداد کنه واروآ در کلنی و تعداد کنه در سلول نداشته است (Ellis et al. 2009).  • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : سه شنبه 26 مهر ماه 1390
  • 2301 بازدید
  • 0 نظر