اثر گرده بر رشد غدد هیپوفارنگال و آلودگی

موضوعات : بحريني

 

 

 

تغذیه زنبوران با گرده و یا جانشین گرده بر روی رشد غدد هیپوفارنگال اثر داشته و همچنین میزان آلودگی زنبوران کارگر به ویروس تغییر شکل بال DWVکه با گرده تغذیه شده بودند نسبت به زنبوران گروه کنترل بطور معنی داری کمتر بود (DeGrandi-Hoffman et al.  2010).  • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : چهارشنبه 2 شهريور ماه 1390
  • 1548 بازدید
  • 0 نظر