برآورد همبستگي فنوتيپي در ايران:

موضوعات : بحريني

 

 

 

نتايج اين تحقيق نشان داد كه بين صفات موفولوژيك و صفات اقتصادي همبستگی فنوتيپي معني داري وجود دارد. بنا به نظر نويسندگان از نتايج اين طرح مي توان در اصلاح نژاد زنبورعسل استفاده نمود (Jamshidi et al. 2008).  • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : چهارشنبه 20 مهر ماه 1390
  • 1662 بازدید
  • 0 نظر