تاثیر آفت کش Biopesticide در کنترل کنه واروآ:

موضوعات : بحريني

 

 

 

استفاده از قارچ Beauvaria bassiana برای کنترل کنه واورآ تاثیرات معنی داری نشان نداد. اگرچه این آفت کش توانست بر روی تعداد ریزش کنه از زنبوران بالغ اثر گذارد اما کارآئی آن در کنترل کنه اندک گزارش گردید (Meikle et al. 2009).  • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : چهارشنبه 9 شهريور ماه 1390
  • 1761 بازدید
  • 0 نظر