تاثیر کمیت تلقیح بر روی فیزیولوژی ملکه:

موضوعات : بحريني

 

 

 

مقایسه ملکه های باکره، تلقیح شده با یک نر و یا با چند نر نشان داد که کمیت تلقیح بر روی ترکیبات شیمیائی فرمون آرواره ای ملکه ، روابط متقابل کارگر – ملکه و میزان فعالیت های برخی ژن ها در مغز تاثیر گذار است (Richardet al. 2010).  • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : سه شنبه 25 مرداد ماه 1390
  • 1718 بازدید
  • 0 نظر