تصميم گيری گروهی زنبوران عسل در زمان بچه دهی

موضوعات : بحريني

 

 

تصميم گيری گروهی زنبوران عسل در زمان بچه دهی:

صدها زنبورکارگر يا زنبوران پيشاهنگ (Scout bees) برای يافتن يک يا چند مکان مناسب جهت ساخت آشيانه از توده بچه زنبور (Swarm)، با يکديگر به پرواز درآمده و پس از جستجو و بازرسی مکان های مورد نظر به محل تجمع بچه زنبور باز می گردند. در ابتدا زنبوران پيشاهنگ به همراه اجرای رقصی مخصوص چندين نقطه در اطراف محل تجمع را نشان می دهند. اما پس از مدتی از تعداد مکان های انتخاب شده کاسته شده تا اينکه آنان تنها بر سر بهترين مکان به توافق برسند. لحظاتی پس از انتخاب تنها مکان مناسب، ناگهان توده بچه زنبور به پرواز درآمده رهسپار مکانی جديد می گردد. زمانيکه زنبوران پيشاهنگ محلی واحد را انتخاب نمودند، علائمی آوائی و ويژه (Piping) توليد نموده تا ساير زنبوران توده بچه زنبور را تحريک کنند. در اثر اين تحريک آنان ماهيچه های پروازی خود را توسط لرزش های پی درپی، تا 35-33 درجه سانتيگراد گرم کرده و آماده پرواز می شوند. اين علائم آوائی با فرکانس حدود 200 هرتز و حداقل در8/0 ثانيه توليد و ارسال می شوند (Seeley et al. 2006).  • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : جمعه 1 مهر ماه 1390
  • 4183 بازدید
  • 0 نظر