تكثير و انتقال ويروس تغيير شكل بال توسط كنه ?

موضوعات : بحريني

 

 

تكثير و انتقال ويروس تغيير شكل بال توسط كنه واروآ:

همبستگي مثبتي بين تكثير ويروس تغيير شكل بالDWVو كنه واروآ و تغييرات ظاهري بالها در زنبورعسل وجود دارد. در زنبوران آلوده به كنه واروآ با داشتن 1012 – 1010 ذره ويروسي علائم ظاهري بيماري مشاهده گرديد. در حاليكه كنه هاي با 108 ذره ويروسي علائم تغيير شكل بال را در زنبوران به وجود نمي آروند (Gisder et al. 2009).  • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : پنجشنبه 14 مهر ماه 1390
  • 1710 بازدید
  • 0 نظر