خاصیت باکتری کشی عسل:

موضوعات : بحريني

 

 

 

عدم رشد باکتری های Bacillus subtilis، Staphylococcus avreus، Escherichia coli، Pseudomonas aeruginusaوEnterococcus faeciumدر برابر عسل تست شد. این خاصیت به وجود  H2O2 ، (MGO) Methylgly-oxal و defensin-1 نسبت داده شده است (Kwakman et al. 2010).  • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : سه شنبه 29 شهريور ماه 1390
  • 1943 بازدید
  • 0 نظر