سیگنال زنبور آسیائی:

موضوعات : بحريني

زنبوران آسیائی Apis cerana هنگام مواجهه با تهدید زنبوران واسپ در محل ورودی کندو از خود علائمی بنام «  من تو را دیدم» یا » I see you» برای دور نمودن واسپ بروز می دهند. در این رفتار تدافعی زنبوران نگهبان بدن و بال های خود را می لرزانند (Tan et al. 2012).

Apis cerana  • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : چهارشنبه 17 اسفند ماه 1390
  • 3734 بازدید
  • 0 نظر