شیوع ویروس ها در چین:

موضوعات : بحريني

اخیرا وجود ویروس فلجی حاد، فلجی مزمن، تغییر شکل بال، سیاه شدن سلول ملکه، لارو کیسه ای و فلجی حاد اسرائیلی در زنبورستان های چین اثبات شده است. در زنبورستان های  A. mellifera ویروس تغییر شکل بال و در کلنی های  A. cerana ویروس لارو کیسه ای غالبیت داشت. عموما در هر دو گونه زنبور آلودگی چندگانه به ویروس ها دیده شد. این اولین گزارش از آلودگی زنبور های  A. cerana به ویروس های فلجی حاد اسرائیلی و سیاه شدن سلول ملکه می باشد (Hongxia et al. 2012).  • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : چهارشنبه 17 اسفند ماه 1390
  • 2147 بازدید
  • 0 نظر