فرمون های غدد آرواره اي ملكه:

موضوعات : بحريني

ترشحات غدد آرواره اي ملكه زنبورعسل شامل برخي اسيدهاي چرب و تركيبات معطر است كه بر توليد مثل كارگران و رشد تخمدانهاي آنان تاثير مي گذارد. ميزان ترشح تركيب 9ODAدر ملكه هاي باكره، جفت خورده طبيعي و تلقيح نشده كاملا يكسان بوده و با افزايش كيفيت توليد مثلي ملكه، كاهش مي يابد (Strauss et al. 2008).

 

فرومون ملكه زنبورعسل  • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : جمعه 13 بهمن ماه 1391
  • 2869 بازدید
  • 0 نظر