فعالیت هایی ضد میکروبی بره موم:

موضوعات : بحريني

آزمایشات افروزان و همکاران (2012) نشان داد که نانو ذرات بره موم (Nanopropolis) و عصاره بره موم استخراج شده از گیاه Ferula ovinaپتانسیل خوبی درممانعت از رشد باکتری ها و مخمرهائی همانند Staphylococcus aureusو Candida albicans  دارند. نانو ذرات، ذراتی به ابعاد 1-100 نانومتر بوده که می توان از آنها برای رساندن ترکیبات داروئی به بافت آلوده مورد نظر و درمان برخی بیماری ها بهره جست.  • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : چهارشنبه 17 اسفند ماه 1390
  • 2536 بازدید
  • 0 نظر