كوفيلوژني نوزما و زنبوران:

موضوعات : بحريني

 

 

 

پرتوزئر  N. ceranae گونه خواهر N. apis و  N. bombi مي باشد. بنظر مي رسد كه  اجداد  N. bombi ميزبان خود را به اجداد زنبور عسل آسيائي تغيير داده و به صورت  N. ceranae رشد يافته اند. اجداد N. ceranae ممكن است همچنين پديد آورنده ساير گونه ها همانند N. necatrix و N. oulemae باشد. اخيرا نيز مشخص شده كه N. ceranae ميزبان خود را از  A. cerana به  A. mellifera تغيير داده است (Shafer et al. 2009).  • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : جمعه 22 مهر ماه 1390
  • 1662 بازدید
  • 0 نظر