مقايسه ملکه های بارور شده

موضوعات : بحريني

 

 

مقايسه ملکه های بارور شده به روش مصنوعی و يا طبيعی:

مطالعات تاج آبادی و همکاران (2005) در ايران نشان داد که اختلاف معنی داری در ميزان پرورش نوزاد در ميان ملکه های تلقيح مصنوعی شده (IIQs) و ملکه های جفت خورده طبيعی (NMQs) وجود دارد. ملکه های 7-6 روزه باکره در گروه(IIQs) که توسط 8ميکروليتر اسپرم تلقيح شده و دو روز پس از تلقيح توسط دی اکسيد کربن مجددا تيمار شده بودند، عسل بيشتری توليد کردند. اما اين ملکه ها در هنگام معرفی تلفات بيشتری را نيز به همراه داشتند(ادامه مطالب…).  • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : سه شنبه 5 مهر ماه 1390
  • 2163 بازدید
  • 0 نظر