نقش رویالاکتین در تولید ملکه:

موضوعات : بحريني

 

 

 

کلنی زنبورعسل دارای دو کاست ماده ملکه و کارگری است. این تغییر شکل مبنای ژنتیکی نداشته بلکه در اثر تغذیه نوزادان ماده با ژله رویال است که تغییری عظیم در این نوزادان روی داده و به ملکه تبدیل می شوند. رویالاکتین Royalactinاز ترکیبات پروتئینی ژله رویال بوده که باعث شده لاروهای ماده زنبورعسل به صورت ملکه متولد شوند. رویالاکتین همچنین اندازه بدن و رشد تخمدان ها را افزایش داده و مدت زمان رشد و نمو را کاهش می دهد. این ماده پروتئینی ژله رویال همین اثرات را نیز در مگس سرکه نشان داده است. رویالاکتین آنزیم  p70 s6 kianseرا فعال نموده که سبب افزایش اندازه بدن و میزان هورمون جوانی در لاروها می شود. هرمون جوانی نقش بسیار مهمی در رشد و نمو تخمدان ها دارد. نتایج این تحقیق که اخیرا در مجله Natureچاپ شده است برای اولین بار علت بروز تفاوت و تبدیل لاروهای ماده زنبورعسل به افراد کارگر و یا ملکه را بخوبی توضیح داده است (Kamakura 2011).  • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : يكشنبه 6 شهريور ماه 1390
  • 2856 بازدید
  • 0 نظر