نوزما و CCD:

موضوعات : بحريني

 

 

 

بنابر گزارش مجله Natureپروتوزئر Nosema ceranaeمی تواند یکی از عوامل موثر در بروز عارضه اضمحلال کلنی ها باشد (van Ooij 2008).  • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : جمعه 8 مهر ماه 1390
  • 2200 بازدید
  • 0 نظر