وضعیت نوزما در سیستم های زمستانگذرانی کاناد

موضوعات : بحريني

 

 

 

در کانادا کلنی های زمستانگذران را در محیط بیرون Outdoor و یا در درون ساختمان های زمستانگذرانی Indoor نگه داری می نمایند. مرگ و میر کلنی های زمستانگذران در سیستم Indoor  تیمار شده با فوماژیلین نسبت به کلنی های  Outdoor کمتر می باشد. اما  در بین سیستم ها در میزان آلودگی زنبوران به عامل نوزما  N. ceranae تفاوتی وجود نداشت (Williams et al. 2010).  • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : جمعه 25 شهريور ماه 1390
  • 1884 بازدید
  • 0 نظر