پاسخ ایمنی زنبوران عسل

موضوعات : بحريني

پاسخ ایمنی زنبوران عسل در مقابل هجوم ویروس ها:

زنبوران عسل میزبان حداقل 18 ویروس بوده که تقریبا همگی آنان دارای یک رشته RNA  هستند. ویروس هائی همانند ویروس نوزاد کیسه ای SBV، تغییر شکل بالDWBV  و فلجی حاد APV قابل انتقال توسط کنه واروآ بوده که در سال های اخیر تلفات قابل توجه ای را متوجه کلنی های زنبورعسل ساخته و باعث پیدایش عارضه CCD شده اند. ویروس ها عمدتا ریبوزوم های سلول ها را آلوده می سازند. ریبوزوم ها اندام هائی هستند که در سیتوپلاسم هر سلول مشاهده شده و ساختار ژنتیکی RNA پیام آور  (mRNA) را خوانده و آنرا برای ساخت یک پروتئین واقعی ترجمه می نمایند. پاسخ ضد ویروس زنبورها بر اساس یک مکانیزم قدیمی است که برای اولین بار در گیاهان کشف شده و RNA interference )RNAi) نامیده می شود. این سیستم (RNAi) فعال شدن ژن ها و ترجمه کد ژنتیکی برای پروتئین سازی را متوقف می نمایند.

ویروس های با RNA  تک رشته ای  می توانند مستقیما توسط ریبوزوم ها به پروتئین ترجمه شده و سیستم ایمنی زنبورعسل را به نفع خود استثمار نمایند. در مرحله اول یک ذره ویروسی از طریق پروتئین های دریافت کننده (Receptor) موجود در سطح دیواره سلول (همانند سلول های معده، مغز و یا غدد بزاقی) سلول های میزبان را تشخیص داده و از طریق این دریافت کنندگان به دیواره سلولی متصل و  RNA خود را بدرون سیتو پلاسم (محتویات مایع درونی سلول) سلول آزاد می سازند. ریبوزوم سلول اشتباها  ویروس را یک رشته RNA طبیعی سلول محسوب نموده و آنرا به یک رشته پلی پروتئینی ترجمه می نماید. این رشته پلی پروتئینی سپس به پروتئین ویروس و  Micro-RNA’s تقسیم می شود. آنان سیستم ایمنی زنبور را تحت کنترل خود قرار داده و ریبوزوم را وادار به تولید رشته ویروس و پوشش پروتئینی ویروس می کنند. در نهایت ویروس نیاز داشته تا رشته RNA خود را کاملا تکثیر نماید (شکل 1). بدین منظور پروتئین ویروس تولید شده درسلول یک رشته اصلیRNA  ویروس را ساخته و یک کپی معکوس و قرینه از آنرا مجددا تولید نموده که سبب بوجود آمدن  RNA دورشته ای  (dsRNA=Double-Strand RNA) می شود. اگر تولید ویروس توسط سیستم ایمنی زنبور متوقف نگردد، هزاران ذره ویروسی در هر سلول ساخته خواهد شد.

شکل 1: مکانیزم تکثیر ویروس در یک سلول: در درون سلول DNA  می بایست به mRNA (یا  RNA پیام آور) ترجمه شده، که به عنوان حامل کد ژنتیکی سلول توسط ریبوزوم از روی آن کپی برداری نموده و رشته های پروتئین را می سازد. در صورت هجوم ویروس به سلول، سلول  RNA ویروس را همانند  DNA خود شناخته و پروتئین ویروس و یا  Micro-RNA را می سازد که در نهایت ساخت پروتئین در سلول را تحت فرمان خود قرار می دهد.

این یک مرحله بحرانی برای سیستم ایمنی بدن زنبور است که  dsRNA را به عنوان یک جسم خارجی تشخیص دهد و از تکثیر ویروس جلوگیری نماید. در پاسخ سیسم ایمنی، سلول شروع به تولید ساخت  siRNA  نموده که از غشاء دیواره سلولی گذشته و به سایر قسمت های بدن زنبورعسل انتقال می یابد ( Short-interfering RNA رشته کوتاهی از  RNA که توسط یک آنزیم یا  Dicer خرد می گردد. این رشته یک ترکیب ضد ویروسی است) (شکل 2) . به نظر می رسد که در صورتی که کارگران، لاروها را با ژله رویال تغذیه نمایند این ترکیب ضد ویروسی نیز  به آنان منتقل شده و بدن آنها را در مقابل هجوم ویروس ها محافظت می نماید.

شکل 2: آنزیم  های سلول زنبور که Dicer  نامیده می شوند، بلافاصله پس از تولید dsRNA ویروس آنرا تشخیص داده و آنرا به قطعات کوچکتر (siRNA) تقسیم می کند. سپس  siRNA  به پروتئین  Argonaute تبدیل و در نهایت به یک رشته Antisense متصل می شود و  RNA-Induced Silencing Complex= RISC  را شکل می دهد. این رشته به سایر رشته های جدید ویروس متصل شده و آنرا از بین می برند. این سیستم از تکثیر ویروس جلوگیری می نماید (Kang and Hong 2008).

اخیرا ترکیباتی توسط شرکت ها ی تجاری ساخته شده که می تواند این ترکیبات ضد ویروسی را در بدن  زنبورها فعال و بیماری های ویروسی ر ا کنترل نماید (Randy, O., 2010. Sick Bees: Part 4, Immune response to viruses. American Bee Journal, 1027-1032.).  • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : جمعه 25 فروردين ماه 1391
  • 4278 بازدید
  • 0 نظر