پذيرش زنبوران غير خودي توسط زنبوران گارد:

موضوعات : بحريني

 

 

پذيرش زنبوران غير خودي توسط زنبوران گارد:

با تعويض شان هاي مومي بين كلني هاي مختلف، مشاهده شد كه ميزان پذيرش زنبوران غريبه از ساير كلني توسط زنبوران گارد افزايش يافته است. اين افزايش بدليل تغيير در بوي بدن زنبوران تازه وارد نبوده بلكه بخاطر تغيير در الگوي رفتاري زنبوران گارد صورت پذيرفته است (Couvillon et al. 2007).  • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : دوشنبه 18 مهر ماه 1390
  • 2973 بازدید
  • 0 نظر