پرورش نوزاد و اثر آن بر روي رفتار و طول عمر ز?

موضوعات : بحريني

 

 

پرورش نوزاد و اثر آن بر روي رفتار و طول عمر زنبوران كارگر:

ليپوپروتئين ويتلوژنين نقش اصلي در فيزيولوژي و رفتار زنبوران پرستار بازي مي كند و در زنبوراني كه اقدام به پرورش نوزادي مي نمايند بسيار پائين و طول عمر آنان نيز كوتاهتر مي گردد. همچنين در صورت كاهش پرورش نوزاد كلني، ميزان ويتلوژنين و طول عمر افزايش يافته درحاليكه آغاز فعاليت چراگري به تاخير خواهد افتاد (Amdam et al. 2009).  • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : چهارشنبه 20 مهر ماه 1390
  • 1913 بازدید
  • 0 نظر