گروه بندی جمعیت زنبورعسل کوچولو در ایران:

موضوعات : بحريني

 

 

 

آنالیز داده های مربوط به پارامترهای مورفولوژیک بال جلو در زنبورعسل کوچولو نشان داد که می توان نمونه های جمع آوری شده از جنوب و جنوب غرب ایران را به چهار گروه مربوط به استانهای بوشهر، خوزستان، ایلام و هرمزگان تقسیم بندی نمود (Kandemir et al. 2009).  • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : چهارشنبه 9 شهريور ماه 1390
  • 2063 بازدید
  • 0 نظر