گزارش آلودگی ملکه به ویروس تغییر شکل بال:

موضوعات : بحريني

 

 

گزارش آلودگی ملکه به ویروس تغییر شکل بال:

آلودگی همزمان ملکه به کنه واروآ، ویروس تغییر شکل بال، نوزما و آمیب  Malpighamoba mellificae از کشور ترکیه گزارش گردید (Muz and Muz 2009).  • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : چهارشنبه 27 مهر ماه 1390
  • 2207 بازدید
  • 0 نظر