گزارش مقاومت کنه واروآ به کومافوس در آرژانت?

موضوعات : بحريني

 

 

گزارش مقاومت کنه واروآ به کومافوس در آرژانتین:

در کشور آرژانتین از داروهای  CumVar  و ABVarC حاوی کومافوس برای کنترل کنه واروآ استفاده می شود. نتایج آزمایشات نشان داد که کنه واروآ در این کشور به داروی کومافوس مقاومت پیدا کرده است (Maggi et al. 2009).  • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : سه شنبه 26 مهر ماه 1390
  • 3348 بازدید
  • 0 نظر