گزارش نوزما از ژاپن:

موضوعات : بحريني

 

 

 

در این بررسی عامل بیماری نوزما N. ceranaeاز برخی مناطق ژاپن گزارش شده است. به نظر می رسد که  N. ceranaeجانشین N. apisشده زیرا در بعضی مناطق آلوده تنها عامل N. ceranaeیافت شد. همچنین N.ceranaeاحتمالا از طریق ملکه و فرآورده های آلوده زنبورعسل وارد این کشور شده است  (Yoshiyamaand Kimura 2011).  • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : چهارشنبه 2 شهريور ماه 1390
  • 2965 بازدید
  • 0 نظر