بیماریهای تک یاختهای

موضوعات : بیماریها

بیماریهای تک یاختهای

 تک یاخته ای ها در زنبوران عسل نیز مانند سایر حشرات مشکلاتی را به وجود می اورند.شاخه تک یاخته ای ها به طور معمول به دو زیرشاخه تقسیم میشود                                                                                  

1-مژکداران که اعضائ ان توسط مژک حرکت می کنند.

2-پلاسمودرما که اعضائ ان توسط تاژک یا پای کاذب حرکت می کنند.

اغازیان یا تک یاخته ای هایی که در ارتباط با زنبور عسل قرار میگیرند در سه رده پلاسمادرما طبقه بندی می شوند:                                                                                                                                      

1-هاگداران:گونه های انگلی هستند که فاقد هر گونه حرکت بوده و شامل نوزما و گرگارینها می باشند.           

2-ریشه پایان:اعضا شبه امیبی هستند که توسط پاهای کاذب حرکت می کنند و شامل مالپیگا موئبا ملیفیکه می باشند.    

3-تاژکداران:اغازیانی هستند که توسط تاژک به جلو رانده می شوند.    • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : دوشنبه 29 آذر ماه 1389
  • 4216 بازدید
  • 0 نظر