حشرات و عنکبوتیان-بید کله مرده

موضوعات : بیماریها

بید کله مرده

 نوع دیگری از بیدها وجود دارد که به بید کله مرده مشهور است.این بید ساختمان کتینی مخصوصی در ناحیه پشتی دارد.کندوهای زنبور عسل در بعضی از نقاط جهان مورد تجاوز این نوع بید قار میگیرند که اختصاصا از شیره گیاهان و شهد و عسل تغذیه می نمایند.اسم عامیانه انها از نقشی که بر روی پشت انها وجود دارد و شبیه سر مرده می باشد گرفته شده است.                                                                  

 

 زیست شناسی:

 

 این بید دارای اندازه ای متوسط بوده و بدنی تو پر دارد و بالهای قدامی ان به ئرنگ خاکستری تیره و بالهای عقبی ان به رنگ زرد میباشد.همچنین دو نوار تیره در قسمتهای راس بالها دارد.بیدهای بالغ عمدتا از شیره هایی که هز تنه درختان جاری میشود تغذیه کننداما ممکن است شهد یاعسل موجود در کندو های زنبور عسل را نیز بخورند.


بيد كله مرده

بيد كله مرده

بيد كله مرده

بيد كله مرده

توضيحات بيشتر در اين ادرس:

http://www.mellifera.ir/modules.php?name=News&file=article-seo&sid=1676-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%83%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%87-Acherontia-atropos

   • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : پنجشنبه 10 فروردين ماه 1391
  • 4972 بازدید
  • 0 نظر