حشرات و عنکبوتیان-زنبوران زرد

موضوعات : بیماریها

زنبوران زرد

 زنبوران زرد شکارچیان مهم زنبور عسل محسوب نمی شوند.گزارشاتی دال بر مورد تهاجم قرار گرفتن زنبور عسل به طور انفرادی توسط زنبوران زرد وجود دارد اما به طور کلی تجاوز زنبوران زرد جزئی است.  

کنترل:

 در برخی از کشورها از زرات گوشت قرمز یا ماهی که به یک توپنخی متصل شده است به عنوان طعمه استفاده میشود تا بتوان زنبور شکارچی را به این ترتیب دنبال کرد بعد از شناسایی اشیانه زنبور بلورهای نیترات امونیوم در مدخل اشیانه سوزانده می شود تا گاز اکسید نیتریت که زنبورها را نابود می کند ایجاد شود.

زنبوران زرد


زنبوران زرد

زنبور زرد

زنبوران زرد  • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : پنجشنبه 10 فروردين ماه 1391
  • 3773 بازدید
  • 1 نظر