روشی جدید در کنترل بیماری نوزما از طریق تغذی

موضوعات : بیماریها

روشی جدید در کنترل بیماری نوزما از طریق تغذیه

 

مقدمه

بیماری نوزما در صنعت زنبورداری یکی از بیماریهای مهم تلقی میشود چرا که این بیماری تاثیر قابل توجهی بر روی کلنی و بطور کلی بر روی زنبورستان میگذارد این تاثیر خود را از طریق کاهش جمعیت کلنی و در نتیجه کاهش محصولات کندو بویژه عسل تولیدی و گرده نشان میدهد. امروزه رایجترین شیوه در کنترل این بیماری استفاده از آنتی بیوتیک فوماژلین میباشد البته این روش نیز به دلیل اینکه باعث آلودگی عسل تولیدی میشود دارای محدودیت استفاده میباشد ( استفاده از فوماژیلین باید قبل از شروع جریان شهد و بعد  از آخرین برداشت  عسل باشد ) . در این تحقیق نتایج حاصله از کاربرد فوماژیلین و Api Herb( آپی هرب ) در کاهش اسپور نوزما مقایسه شده است.

مواد مورد نیاز و روشهای کاربرد آنها

در این تحقیق تعداد 30 کلنی از یک زنبورستان انتخاب شدند  ضمنا  در همه  این 30 کلنی نوزما وجود دارد. سپس این کلنیها را به سه گروه A ,B,C تقسیم کردند و هر گروه نیز با  ترکیبات متفاوتی درمان شدند.

گروه A:  در درمان این گروه به صورت هفتگی از Api Herb  استفاده شده است. به این ترتیب که به مدت سه هفته به شربت شکر آنها Api Herbشد.

گروه B: در درمان این  گروه از فوماژیلین استفاده شد و همانند گروه Aتا سه هفته به شربت شکر آنها فوماژیلین اضافه شده است.

گروه C: این گروه که به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شدند نیز تا سه هفته فقط با شربت شکر تغذیه شدند.

البته قبل شروع به کار و یک هفته بعد از آخرین درمان 25 زنبور بالغ را از مجموع این 30 کلنی جمع آوری کرده و تعداد اسپورهای موجود در روده آنها را با استفاده از روش آماری آنووا (  ANOVA) شمارش شدند.

بررسی روشها و نتایج حاصله  :

با توجه به اینکه قبل از شروع درمان سطح آلودگی در بین کلنی هایمورد آزمایش بسیار بالا بوده لذا بعد از شروع درمان با روشهای یاد شده تعداد اسپورها در داخل روده زنبوران به شکل قابل توجهی بعد از سه هفته کاهش یافته است البته بالاترین میزان کاهش را میتوان در گروه Aدید. با این حال نتایج حاصله  به شرح زیر میباشد :

گروه A:  کاهش اسپور نوزما %7 / 71 ( درمان با Api Herb  )

گروه B: کاهش اسپور نوزما % 6 / 53 ( درمان با فوماژیلین )

گروه C: کاهش اسپور نوزما % 8 / 30 ( گروه کنترل )

ضمنا درمدت درمان هیچ نوع آلودگی دارویی در موم ، زنبوران بالغ و زنبورداران مشاهده نشده است.

نتیجه گیری :

نتایج به دست آمده از این آزمایش نشان میدهد که استفاده از Api Herb علاوه بر اینکه به شکل قابل توجهی تعداد اسپورهای نوزما را در داخل روده زنبوران بالغ کاهش میدهد بلکه تاثیر منفی نیز بر روی زنبوران بالغ و موم نمیگذارد . بنابراین اگر از این محصول به درستی استفاده شود میتوان نتایج زیر را انتظار داشت :

1.      جلوگیری از تکثیر اسپور نوزما

2.      کاهش بیماری نوزما در زنبورستان

3.      کاهش آلودگی و یا حتی جلوگیری از آلوده شدن عسل و موم تولیدی

توضیحات

1. Api Herb : یک نوع مکمل غذایی گیاهی است که به شربت اضافه میشود و برای تقویت کلنی و مبارزه با بیماری نوزما میباشد                                                                                                                                

روش استفاده :

·         به مدت سه هفته ، هفته ای یکبار

·         هر ساشه حاوی 500 میلی لیتر آپی هرب میباشد.

·         قابل استفاده برای 10 کندو

منبع : Apiservices.com

مترجم : حسن قبادی ( مدرس و مترجم زبان ) ارسال شده توسط كاربر silvar

http://beegreen.vpweb.co.nz/0_0_0_0_250_227_csupload_46421674.jpg%3Fu%3D4126556732  • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : سه شنبه 22 بهمن ماه 1392
  • 4390 بازدید
  • 0 نظر