مدیریت زنبورداران آرژانتینی در کنترل بیمار?

موضوعات : بیماریها

بخش اول

نویسنده  - پروفسور نوربرتو گارسیا گیرو از دانشگاه ملی آرژانتین

مترجم – حسن قبادی (silvar)

چکیده مقاله

از زمان کشف آنتی بیوتیکهای  نیتروفورانس ( nitrufurans) در سال 2003 زنبورداران آرژانتینی با یک چالش اساسی  مواجه شدند – باقی ماندن این دارو در عسل ونحوه حل این مساله- البته بیشتر این زنبورداران در طی هفت سال گذشته روشها ی تجربی زیادی را  که  یاد گرفته بودند، بکار بردند که  تا حدودی نیز این روشها تاثیر گذار بوده ولی با این وجود هنوزاین زنبورداران با سه بیماری مهم  درگیر هستند :  کنه واروا ، لوک امریکایی ( AFB ) و نوزما .من با ارائه  این مقاله  دو هدف اصلی را مد نظر داشته ام :

1.       ارائه یک راه حل  برای هر یک از این بیماریها ( نحوه مدیریت بیماری )

2.       پرداختن  به این  موضوع  که چگونه میتوان  از باقی ماندن دارو در عسل تولیدی جلوگیری کرد و یا حداقل آن را کاهش داد.

نخست ، مدیریت کنترل کنه واروا بایستی بر اساس  دوره دارویی ارائه شده از سوی متخصصین  باشد  یعنی داروها مطابق دستور العملهای ارائه شده در بهار و پاییز به زنبور داده شود ضمنا به هنگام استفاده از  داروها این نکته نیزباید  مورد توجه قرار بگیرد که :

از درمان پیوسته با یک دارو اجتناب شود. ( رعایت تناوب دارویی  یعنی هر سال دارو را عوض کنیم ).

یک روش مناسب برای تشخیص واروا قبل و بعد از درمان استفاده از ابزار مناسب است  ( با هدف چگونگی کنترل این بیماری ). لذا قدم اول در کنترل بیماری تشخیص اولیه دقیق و صحیح است . چرا که تشخیص درست دو مزیت را به همراه خود دارد :

1.       پرهیز از درمان های  غیر ضروری  ( که حاصل آن کاهش اثرات دارویی در عسل  میباشد )

2.       عقب انداختن مقاومت دارویی در کنه

دوم ، توصیه میکنم همیشه برای لوک آمریکایی  از آنتی بیوتیکها برای کنترل و پیشگیری استفاده نکنید. آنتی بیوتیکها ، اسپورها و همچنین اسپورهای موجود در عسلهای آلوده را از بین نمیبرند به علاوه کشورهای وارد کننده نیز عسل هایی را که در آنها باقی مانده دارویی  وجود داشته باشد را وارد نمیکنند بنابراین نتیجه میگیریم که لوک آمریکایی فقط باید از طریق مدیریت زنبورستانها کنترل شود.

ودست آخر اینکه ، در کنترل بیماری نوزما  مدیریت زنبورستان باید بر پایه جلوگیری از عواملی باشد که باعث بروز بیماری میشود.برای سایر آفات از قبیل ، لوک آمریکایی (EFB) ، لارو گچی و پروانه موم خوار فقط روشهای تجربه شده صحیح پیشنهاد میشود.  • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : سه شنبه 29 بهمن ماه 1392
  • 2285 بازدید
  • 3 نظر