اختلافات داخلی بین کارگر،نر و ملکه زنبورعسل

موضوعات : بیولوژی

 

   خصوصیات داخلی

کارگر

نر

ملکه

تعدادسلولهای بویائی روی شاخک

کم

بسیار زیاد

کم

اندازه غدد آرواره ای

معمولی

بسیار کوچک

بزرگ

ترشح غدد آرواره ای

1.2heptanone

اسیدهای چرب

_____

1-9oxodectans-2-enoic acid

2-9hydroxydec-trans-2-enoic acid

ترشح غدد شیری

پروتئینها

ندارد

ندارد

ترشح غدد عطری

Geraniol Citral Neroliic acid

ندارد

ندارد

از نظر ژنتیکی

دیپلوئید

(n2کروموزومی)

هاپلوئید

(n2کروموزومی)

دیپلوئید

(n2کروموزومی)

تعداد کروموزوم

32=n2

16=n1

32=n2

متوسط تعداد لوله های سازنده تخم در هر تخمدان

8-4

_____

170-150

کیسه ذخیره اسپرم

رشد نکرده

_____

رشد کرده

واژن

کوچک

_____

بزرگ

 

منبع : پرورش زنبورعسل نوشته دکتر عبادی  • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : پنجشنبه 8 تير ماه 1391
  • 3742 بازدید
  • 1 نظر