بيولوژي زنبورعسل نر

موضوعات : بیولوژی

بيولوژي زنبورعسل نر

زنبورهايعسل نر از كارگران بزرگتر بوده ولي از ملكه تخمگذار كوچكترند.زنبور نر نيش ندارد.نرها معمولا خرطومي كوتاهي دارند و به همين دليل قادرند فقط از سلولهاي ذخير عسل استفاده كنند يا به وسيله زنبوران عسل كارگر تغذيه شوند.در كلني هاي معمولي در اواخر بهار و اوايل تابستان اقدام به پرورش زنبورهاي عسل نر مي شود.تعداد زنبورهاي عسل نري كه در كلني پرورش داده ميشوند به عواملي مانند اندازه كلني ،نژاد و شرايط شان هاي موجود در كلني بستگي دارد.هنگامي كه شانهاي كهنه صدمه مي بينند زنبورهاي عسل كارگربا تعمير سلولهاي كهنه اغلب سلولهاي نر مي سازند.

گرچه هر ملكه قادر است با تعداد معدودي از نرها جفتگيري نمايد ولي تعداد زيادي زنبور نر لازم است تا ملكه بتواند به زودي در فضاي ازاد عمل جفتگيري خود را انجام داده و به كندو برگردد.علاوه بر ان در جريان جفتگيري انتخاب بهترين نر نيز مورد نظر است.

 

در اواخر تابستان موقعي كه منابع نوش گل كم ميشود،زنبوران عسل كارگر از تغذيه نرها جلوگيري و استفاده انها از غذاي ذخيره ممانعت مي كنند و بالاخره انها را گرسنه نگه داسته و گاهي كشته و از كندو بيرون ميريزند.در اصطلاح زنبورداران گفته ميشود نركشي اغاز شده كه اين امر نشانه اتمام شهد هر منطقه مي باشد.

نر كشي زنبوران نز

در بيشتر اوقات ملكه باكره يك كلني با زنبورهاي نر همان كندو اقدام به جفتگيري مي كند.ولي بعضي اوقات ممكن است ملكه يك كندو از نرهاي كندوهاي ديگر بارور شود و اين نكته در اصلاح نژاد حائز اهميت بسيار است.معمولا زنبورهاي نر در سلولهاي مخصوص خود پرورش داده ميشوند واي ممكن است به وسيله كارگرهاي تخمگذار يا ملكه اي كه ذخيره اسپرمش تمام شده در سلولهاي مخصوص كارگر نيز پرورش يابند.چنين زنبورهايي به علت عدم تغذيه كافي اندامي كوچك دارند ولي اسپرماتوزوئيد انها سالم است و قادرند به خوبي ملكه ها را بارور كنند.حداكثر طول عمر زنبورعسل نر در حدود59 روز ركوردگيري شده ولي قراين و شواهدنشان مي دهد كه اين زنبورها در كلنبهاي بدون ملكه حتي طول مدت زمستان را نيز مي توانند بگذرانند.

نر كشي در زنبوران عسل  • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : دوشنبه 26 مرداد ماه 1394
  • 11027 بازدید
  • 0 نظر