حس بينايي زنبورعسل

موضوعات : بیولوژی

حس بينايي زنبورعسل

زنبورعسل در طول تكامل خود متناسب با نيازهاي خويش جهت ديدن اجسام و اشياء و به خصوص گلها تخصص خاصي پيدا كرده است،به طوري كه فركانس نوري 350الي 700ميكرون باعث ديدن زنبورعسل مي شود؛در حالي كه اين فركانس براي انسان بين حدود 400الي800 ميكرون مي باشد.زنبورعسل قادر است رنگ نورهاي زرد،ابي،ابي سبز و ماوراء بنفش را تشخيص دهد.زنبورعسل نمي تواند نور قرمز را تشخيص دهد و ان را سياه مي بيند و همچنين نمي تواند بين رنگهاي زرد و نارنجي تفكيك قائل شود؛از اين رو هر دو نور در مقابل چشمهاي زنبورعسل يكسان است.زنبور عسل قادر به تشخيص نور پلاريزه مي باشد.

آناتومي چشم زنبورعسل

قدرت بينايي چشمهاي ساده زنبورعسل بيشتر در درون كندو و يا در مواقع تاريك يا روشن شدن هوا بوده و اين قدرت در چشمهاي مركب در خارج از كندو و در فواصل دور و هنگام پرواز است.دقت بينايي زنبورهاي كارگر ،ملكه و نر متفاوت است،به طوري كه قدرت بينايي نر بيشتر از كارگر و كارگر بيشتر از ملكه است.به طور كلي زنبورها شكلهاي تو پر را بهتر از شكلهاي تو خالي تشخيص مي دهند و اين مسئله در مزارع مورد نياز زنبورعسل حائز اهميت است. سه چشم ساده در قسمت فوقاني سر قرار داشته و از يك عدسي بسيار ساده تشكيل شده اند.چشمهاي مركب در دو طرف و بالاي سر قرار دارند و از تعداد زيادي سلولهاي شش وجهي تشكيل يافته اند كه هر كدام به عنوان يك واحد بينايي عمل مي كنند.تعداد سلولهاي شش وجهي در زنبور نر بسيار بيشتر از زنبور ملكه و كارگر مي باشد.وظيفه سه چشم ساده  زنبور عسل،كه هر كدام داراي يك عدسي هستند ناشناخته است،اما امروزه توانسته اند به برخي از وظايف انها پي ببرند.چنانچه روي اين سه چشم پوشانده شود،زنبور در موقع غروب ،زودتر از كار دست مي كشد و هنگام صبح نيز ديرترشروع به كار مي كند.يكي از وظايف اين چشمها تطبيق ديد زنبور با كم و زياد شدن نور مي باشد.چشمهاي مركب كه در طرفين سر قرار دارند،هر كدام از تعداد 5تا6هزار چشم كوچك ساده تشكيل شده است كه هر كدام از اين چشمها قسمتي از شيء مورد نظر را تشخيص مي دهد(5000در ملكه و كارگر و10000در زنبور نر).شكلهاي هندسي  كه تفاوت زيادي با هم ندارند،در چشم زنبور يكسان ديده مي شود.زنبور مي تواند رنگها را به جز رنگ قرمز به خوبي تشخيص دهد همچنين نور ماوراءبنفش و نور پلاريزه را تشخيص مي دهد.و از اين نظر قادر است در مواقعي كه خورشيد زير ابرها يا پشت كوه پنهان است جهت يابي نمايد.

چشم مركب زنبورعسل

 

چشم زنبورعسل  • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : جمعه 17 خرداد ماه 1392
  • 8456 بازدید
  • 0 نظر