حس شنوايي زنبورعسل

موضوعات : بیولوژی

زنبورعسل اصوات ايجاد شده از اجسام و ارتعاشات مختلف را مي تواند تشخيص دهد.اعضاء شنوايي براي دريافت ارتعاشات روي پاهاي حشره و موهاي سطح بدن و شاخكهاي زنبور قرار دارد و وظيفه شنوايي را انجام مي دهند.

در كندو صداهاي مختلفي ايجاد مي شوند؛از جمله صداي ملكه باكره در داخل پيله نزديك تولد يا صداي ملكه زنبورعسل در روي شانها توسط كارگران قابل درك هستند صداهايي كه هنگام رقص در مواقع رسيدن به منابع غذايي توسط كارگران توليد مي شود يا صداهايي كه در هنگام اعلام خطر در مدخل كندو(يا وروديهاي درون كلني)به وجود مي ايد.اين صداها به وسيله افراد ديگر كندو قابل فهم بوده و نسبت به ان عكس العمل نشان داده مي شود.

حس شنوايي زنبورعسل

حس چشايي زنبورعسل  • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : شنبه 12 فروردين ماه 1391
  • 7592 بازدید
  • 1 نظر