حمله زنبور عسل و عكس العمل در برابر انها

موضوعات : بیولوژی

حمله زنبور عسل و عكس العمل در برابر انها

 بيشتر دشمنان طبيعي زنبور عسل مي توانند از طريق سوراخ ورودي كندو واذرد ان شوند. در مواقعي كه شهد در طبيعت فراوان باشد و كندو نيز ارام باشد زنبورهاي كارگر توجه كمتري به سوراخ پرواز دارند ولي بر عكس در مواقعي كه  شهد در طبيعت كم باشد و احيانا كندو نيز اشفته باشد،تعداد زنبورهاي گارد و توجه انها به سوراخ پرواز بيشتر مي شود.در اين وضعيت هر زنبور بيگانه اي كه وارد كندو ميشود توسط زنبورهاي گارد مورد بازرسي قرار ميگيرد و اگر غريبه باشد به ان حمله كرده  و مانع ورود وي به كندو مي شوند.زنبورهاي گارد 20-18 روز سن دارند  و هنگامي كه اشفته شده باشند در مدخل كندو با وضعيت خاصي قرار مي گيرند.به اين ترتيب كه روي دو جفت پاهاي عقب ايستاده و پاهاي جلويي خود را بلند مي كنند.شاخكهاي انها به طرف جلو كشيده شده و ارواره ها بسته مي شوند و در موقع اشفتگي بيشتر،ارواره ها را باز كرده و بالها را نيز باز نگه داشته و اماده حمله مي شوند.معمولا كمتر از5/0 درصد از زنبورهاي يك كلني اماده براي دفاع و نيش زدن هستند و اماده ترين انها در نزديكي سوراخ پرواز قرار مي گيرند.بايد به هنگام زنبورداري از عطر و ادكلن و كرمها استفاده نكرد و هيچوقت به زنبور ها بازدم نكرد زيرا گاز كربنيك  باعث تحريك زنبور ميشود.به هنگام نيش خوردن توسط زنبور فورن از ان منطقه دور شدن بهترين راه حل مي باشد زيرا زنبور در محل گزيدگي فرمون خاصي ترشح مي كند و شخص را علامتگذاري مي كند و از اين طريق ساير زنبورها را به همان نقطه جلب مي كند.زنبور عسل داراي نيشي به طول 5الي6 ميليمتر  و با خارهاي وارونهاي شكل به تعداد15 اي16 عدد مي باشد.

زنبوران عسل محافظ

نيش زنبورعسل  • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : چهارشنبه 29 خرداد ماه 1392
  • 8042 بازدید
  • 1 نظر