دستگاه عصبي زنبورعسل

موضوعات : بیولوژی

دستگاه عصبي زنبورعسل

 

 دستگاه عصبي زنبورعسل شامل مغز در سر و گره هاي عصبي در سينه و شكم و طنابهاي عصبي متفرق شده در بدن مي باشد.گره هاي عصبي  زير مري،سينه اي و پنج جفت شكمي از معروفترين انها مي باشد.طنابهاي عصبي از بخش زيرين بدن از سر شروع شده و تا انتهاي بدن توزيع مي شوند.اعصاب بخش حركتي زنبور يعني بال و پاها از گره هاي سينه اي حشره منشاء گرفته اند.سلولهاي حسي مثل سلولهاي حسي  قسمتهاي خارجي بدن در زنبور عسل وجود دارد كه اين سلولها در مقابل شرايط محيطي حساس بوده و با رشته هاي عصبي حسي به مغز مربوط مي شوند.

 

دستگاه عصبي زنبورعسل  • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : دوشنبه 26 مرداد ماه 1394
  • 8235 بازدید
  • 0 نظر