رشد و دگرديسي در زنبور عسل

موضوعات : بیولوژی

رشد و دگرديسي در زنبور عسل

زنبور عسل براي تكامل از تخم تا زنبوركامل احتياج به يك دوره دگرديسي كامل دارد.دراين دوره تخم به ترتيب به لارو و شفيره تغير شكل داده و به حشره كامل تبديل ميشود.مراحل مختلف دگرديسي زنبور عسل به شكل زير ميباشد.

        الف- تخم:

تخم به صورت دانه سفيد كوچكي در كف سلول توسط ملكه گزارده ميشود.نر يا ماده بودن زنبور به ملكه و ساختمان سلول بستگي دارد.تخم توسط مايع لزجي به كف كندو چسبيده است و طول ان 3/1 تا8/1 ميليمتر و وزن ان برابر 32/0 ميلي گرم است.تخمها معمولا در تابستان كوچكتر از بهار است.در هر سه نوع زنبور تقريبا ظرف  سه روز پوسته خارجي تخمها پاره شده و يك لارو از ان خارج مي شود.سن تخم را از روي زاويه اي كه با كف سلول تشكيل مي دهد را ميتوان تشخيص داد.تخم در روز اول كاملا عمود بر كف سلول قرار دارد.و در روز دوم كمي خميده و در روز شوم كاملا به كف كندو چسبيده ميباشد.در اخرين مراحل تكامل درون تخم متورم شده و باعث تركيدن پوسته ان ميگردد و  لارو كوچكي از ان خارج ميشود.

        ب- لارو خميده

 لارو پس از خروج از تخم شبيه كرم سفيد كوچكي كه حلقه وار در كف سلول قرار دارد و طول ان تا5/1 ميليمتر ميرسد.در اين دوران وظيفه اي جز خوردن مواد ي كه از طرف كارگران دريافت ميكند ندارد.غذا دادن به هر سه نوع لارو در روزهاي اول يكسان صورت ميگيرد و مقدار ان بينهايت زياد است.مواد غذايي توسط زنبوران دايه در كف سلول ريخته ميشوند.معمولا زنبوران دايه براي زنبوران مسنتر وقت بيشتري صرف مي كنند.براي ه نوبت تغذيه دايه ها 30ثانيه تا3 دقيقه وقت صرف ميكنند.به لارو ملكه به مقدار زيادي غذا داده ميشود كه حتي بعد از بسته شدن سلول باز هم غذا در كف سلول باقي ميماند.اين ذخيره هنگام پيله كردن ملكه مورد استفاده قرار ميگيرد.
    

        ج)لارو دوران قبل از شفيره:

هنگامي كه لارو خميده در كف سلول جاي كافي نداشته باشد از حالت خميدگي خارج و تمامي فضاي سلول را در بر ميگيرد.در اين حالت سر لارو به طرف در سلول قرار دارد.براي بستن در سلولها كارگران از مومهاي اضافي سلولهاي ديگر استفاده ميكنند.ساختمان اين در ها به نحوي است كه مانع جريان هوا نميشوند.در اين هنگام لاروها براي اولين بار مواد زائد را از بدن خارج كرده و خود را در داخل سلول پيله ميكنند.تنيدن پيله توسط سلولهاي ترشحي كه در زير دهان قرار دارند انجام ميگيرد.    

        د)شفيره

 با تغير تحولاتي كه در بدن لارو انجام ميگيرد حشره در اثر مصرف چربي و گليكوژن كه با كاهش وزن توام است رفته رفته در داخل سلول از حالت لاروي به به شفيره تبديل ميشود كه شباهت زيادي به حشره كامل دارد ولي هنوز بيرنگ است.رنگ گرفتن بدن حشره از چشمهاي مركب وي اغاز ميشود كه ابتدا به رنگ بنفش بوده و هر روز تيره تر ميشود.زنبور كارگردر روز تولد توسط مانديبولهاي خوددر سلول را از وسط سوراخ كرده و خارج ميشود.زنبوران نر و ملكه در سلول را پاره ميكنند و ان را به صورت دريچهاي به كنار ميزنند.دوران دگرديسي براي زنبورملكه15الي16 روز و براي زنبور كارگر21 روز و براي زنبور نر24 روز مي باشد.

 

تخم و لارو زنبورعسل

لارو باز زنبورعسل

شفيره زنبورعسل

   • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : دوشنبه 13 خرداد ماه 1392
  • 13783 بازدید
  • 0 نظر